Středisko Járy Kaštila

Historie střediska

Středisko bylo založeno začátkem roku 1990 po třetí obnově Junáka. V té době středisko tvořily čtyři oddíly: 2. oddíl Ohniváci, 6. oddíl Mustangové, 7. oddíl Stříbrní vlci a 10. oddíl Myslejovice. V roce 1990 ještě středisko nepořádalo tábor, ale Rádcovský kurz pro nové rádce, který proběhl na našem tábořišti na Baldovci. Střediskové tábory pak probíhají na tomto tábořišti od roku 1991 dodnes.

Kolem roku 1995 došlo k útlumu činnosti 6. a 7. oddílu, krátce na to i 10. oddílu. Na nějaký čas byl ve středisku 1. a 3. oddíl. Postupně však činnost střediska přešla do podoby jednoho velkého oddílu, 2. oddílu Ohniváků. Zbývající oddíly byly spíše formální. Až v roce 2007 jsme se postupně začali vracet k oddílové činnosti.

V roce 2008 byl vytvořen 5. oddíl ve Ptení, který vznikl z místního zájmového kroužku. V roce 2009 však tento oddíl přestoupil pod středisko Konice, částečně kvůli neshodám s vedením střediska, částečně kvůli lepší spádovosti na Konici.

V roce 2009 jsme se konečně vrátili k plně oddílové činnosti. Stávající 2. oddíl Ohniváci se změnil na 2 Roverský kmen Ohniváci, do kterého patřili starší členové střediska a z mladších členů (vlčat a světlušek) byl vytvořen nový 21. oddíl Kapky rosy (proto tak vysoké číslo) a pro skauty a skautky byl obnoven historický 6. oddíl Mustangové. V této sestavě středisko funguje do současnosti.

Vedení střediska

vedouci_strediska

Hon na Široka

Mezi pravidelné střediskové akce patří Hon na Široka. Jde o městskou hru (úkolovku) probíhající v centru města. Obsah honu se rok od roku mění, je snaha být pokaždé v něčem originální. Takže klasické nahánění Foglarovy postavy Široka po městě bývá jediným společným prvkem a hra tím bývá zakončena. Pouze první ročník byl jen a jen o tomto honu, kdy byl Široko naháněn po celém náměstí i zadních traktech okolních domů, žádné překážky nemohly účastníky zastavit a tak bylo zcela běžné přelézání plotů zahrad a podobně.

Vůbec první Hon na Široka proběhl 28. 9. 1990 a od té doby jej naše středisko pořádá každým rokem na podzim. Cílem hry je vždy seznámit účastníky s památkami města a zajímavostmi z Foglarových knížek, které bývají zakomponovány do určitých úkolů. V některých letech bývají dětem na pomoc Rychlé šípy, někdy pro změnu jim úkoly ztěžuje Bratrstvo kočičí pracky a v jednom ročníku se nám dokonce po městě proháněl Jan Tleskač na létajícím kole, které ovšem ne a ne vzlétnout. Možná nebylo stavěno dle správného plánku, který hráči získávali v jednom z pozdějších ročníků, i když jak je známo, ten správný je ukryt v hlavolamu Ježek v kleci. Ten nám každý rok Široko vezme, tak snad jej konečně chytíme v dalším ročníku naší hry Hon na Široka.

Novinový článek z roku 2013 – ZDE.

siroko_hist

První ročník Honu na Široka

Tábory

Jak je zmíněno v úvodu. Naše středisko pořádá společný tábor pro všechny oddíly a naše táborová louka se nachází podlíž obce Baldovec na okraji Moravského krasu. První střediskový tábor pro všechny členy se uskutečnil v roce 1991 a měl 43 účastníků.

Postupně se ve vedení tábora vystřídali Patton, Katka, Corsair, Smurf, Jogurt, Cooper a Ferda.

Pravděpodobně v roce 2008 jsme měli to štěstí, že nás firma GEODIS vyfotila pro server seznam.cz:

tabor_letecky

 

A zde se můžete podívat na srovnání minulosti a současnosti:

1991-2009a

1991-2009b

Podporují nás

krol-logo


Statutární město Prostějov


Obec Výšovice


znakSMR

Obec Smržice


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


nadacni-fond-tesco


Website developed by Smurf & Pompo | Powered by WordPress | administrace | Hosted on lebeda.skauting.cz


Login

Lost your password?