Středisko Járy Kaštila

Vývoj názvů střediska a Junáka

Naše organizace za dobu své existence několikrát změnila svůj název. Každá změna názvu celé organizace se logicky promítla i do změny názvu střediska. Mimoto se název měnil i mimo tyto hlavní změny. Zatím nemáme informace o všech změnách a hlavně jejich datech, ale stále se snažíme po nich pátrat.

 

1990 – 1992

Český Junák – svaz skautů a skautek
(změněno na IV. řádném sněmu Junáka v Praze konaném 19. 5. 1990)

V této době nemáme o názvu střediska žádné informace, dokonce chybí informace o existenci střediska jako takového, jen o jeho oddílech.

 

1992 – 1995

Junák – svaz skautů a skautek
(změněno na V. řádném sněmu Junáka v Praze konaném 26. 4. 1992)

První oficiální zmínku o názvu střediska máme při vzniku ekonomického subjektu na Českém statistickém úřadě. Dne 18. 3. 1994 je evidován vznik subjektu:

Junák – svaz skautů a skautek, středisko 05 Prostějov
(18. 3. 1994)

 

1995 – 2015

Junák – svaz skautů a skautek ČR
(změněno na VII. řádném sněmu Junáka v Brně konaném 4. 6. 1995)

Pravděpodobně někdy v této době jsme začali používat název podle skauta Jaroslava Kaštila. Nemáme doklad v jaké formě se názvu začalo užívat. Zda byl hned od začátku ve špatné formě s tvrdým Y v příjmení nebo k této záměně došlo až později. Oficiálně víme, že k nápravě do správného tvaru došlo 1. 4. 2007 (opravdu to nebyl Apríl) .

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 05 Prostějov
(4. 6. 1995)

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Járy Kaštyla Prostějov
(?. ?. ????)

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Járy Kaštila Prostějov
(1. 4. 2007)

 

2015 – dosud

Junák – český skaut, z.s.
(změněno na XIV. řádném sněmu Junáka v Litomyšli konaném 28. – 30. 3. 2014)

Z důvodů legislativních průtahů a úspoře za změnu zápisů ve spolkovém rejstříku se začal tento název používat až 1. 4. 2015. A opět to nebyl Apríl. :)

Junák – český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z.s.
(1. 4. 2015)

Podporují nás

krol-logo


Statutární město Prostějov


Obec Výšovice


znakSMR

Obec Smržice


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


nadacni-fond-tesco


Website developed by Smurf & Pompo | Powered by WordPress | administrace | Hosted on lebeda.skauting.cz


Login

Lost your password?