Středisko Járy Kaštila

Vývoj názvů střediska a Junáka

Naše organizace za dobu své existence několikrát změnila svůj název. Každá změna názvu celé organizace se logicky promítla i do změny názvu střediska. Mimoto se název měnil i mimo tyto hlavní změny. Zatím nemáme informace o všech změnách a hlavně jejich datech, ale stále se snažíme po nich pátrat.  

1990 - 1992

Český Junák - svaz skautů a skautek (změněno na IV. řádném sněmu Junáka v Praze konaném 19. 5. 1990) V této době nemáme o názvu střediska žádné informace, dokonce chybí informace o existenci střediska jako takového, jen o jeho oddílech.  

1992 - 1995

Junák - svaz skautů a skautek (změněno na V. řádném sněmu Junáka v Praze konaném 26. 4. 1992) První oficiální zmínku o názvu střediska máme při vzniku ekonomického subjektu na Českém statistickém úřadě. Dne 18. 3. 1994 je evidován vznik subjektu: Junák - svaz skautů a skautek, středisko 05 Prostějov (18. 3. 1994)  

1995 - 2015

Junák - svaz skautů a skautek ČR (změněno na VII. řádném sněmu Junáka v Brně konaném 4. 6. 1995) Pravděpodobně někdy v této době jsme začali používat název podle skauta Jaroslava Kaštila. Nemáme doklad v jaké formě se názvu začalo užívat. Zda byl hned od začátku ve špatné formě s tvrdým Y v příjmení nebo k této záměně došlo až později. Oficiálně víme, že k nápravě do správného tvaru došlo 1. 4. 2007 (opravdu to nebyl Apríl) . Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko 05 Prostějov (4. 6. 1995) Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Járy Kaštyla Prostějov (?. ?. ????) Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Járy Kaštila Prostějov (1. 4. 2007)  

2015 - dosud

Junák - český skaut, z.s. (změněno na XIV. řádném sněmu Junáka v Litomyšli konaném 28. - 30. 3. 2014) Z důvodů legislativních průtahů a úspoře za změnu zápisů ve spolkovém rejstříku se začal tento název používat až 1. 4. 2015. A opět to nebyl Apríl. 🙂 Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z.s. (1. 4. 2015)

Podporují nás

krol-logo
Statutární město Prostějov
Obec Výšovice
znakSMR Obec Smržice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
nadacni-fond-tesco
Website developed by Smurf & Pompo | Powered by WordPress | administrace | Hosted on lebeda.skauting.cz


Login

Lost your password?